Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2921(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000208/2012 (B7-0101/2013)

Разисквания :

PV 16/01/2013 - 18
CRE 16/01/2013 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург

18. Осъвременяване на Митническия кодекс и въвеждане на списък от непреференциални правила за произход (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000208/2012), зададен от Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab и Daniel Caspary, от името на групата PPE, към Комисията: Осъвременяване на Митническия кодекс и въвеждане на списък от непреференциални правила за произход (B7-0101/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000001/2013), зададен от Silvana Koch-Mehrin, от името на групата ALDE, към Комисията: Осъвременяване на Митническия кодекс и въвеждане на списък от непреференциални правила за произход (B7-0105/2013)

Daniel Caspary и Silvana Koch-Mehrin развиха въпросите.

Karel De Gucht (член на Комисията) от името на Algirdas Šemeta (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Christofer Fjellner, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Gianluca Susta, от името на групата S&D, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Franck Proust и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказа се Karel De Gucht.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност