Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2921(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000208/2012 (B7-0101/2013)

Συζήτηση :

PV 16/01/2013 - 18
CRE 16/01/2013 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

18. Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000208/2012) που κατέθεσαν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (B7-0101/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000001/2013) που κατέθεσε η Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (B7-0105/2013)

Οι Daniel Caspary και Silvana Koch-Mehrin αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andreas Schwab, Συλβάνα Ράπτη, Franck Proust και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου