Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Програма на ирландското председателство (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Изменение на графика за провеждането на месечните пленарни сесии на Парламента за 2013 г.
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 8.Време за гласуване (продължение)
  
8.1.Класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Устойчива експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Сключване на Допълнителния протокол от Нагоя — Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Агенции за кредитен рейтинг ***I (гласуване)
  
8.6.Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ***I (гласуване)
  
8.7.Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море ***I (гласуване)
  
8.8.Опазване на рибните ресурси ***I (окончателно гласуване)
  
8.9.Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно определянето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация (гласуване)
  
8.10.Гаранция за младите хора (гласуване)
  
8.11.Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика (гласуване)
  
8.12.Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Положението в Сирия (разискване)
 13.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак *** (разискване)
 14.Жертви на неотдавна възникнали пожари в текстилни предприятия, и по-конкретно в Бангладеш (разискване)
 15.Корупция, неправомерно използване на средствата на ЕС и последици за процеса на вземане на политически решения (разискване)
 16.Препоръки от конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие относно създаването на зона без оръжия за масово унищожение, обхващаща целия Близък изток (разискване)
 17.Временно споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка и Европейската общност *** - Прилагането на междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве (разискване)
 18.Осъвременяване на Митническия кодекс и въвеждане на списък от непреференциални правила за произход (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (207 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (2162 kb) 
 
Протокол (216 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (314 kb) Резултати от поименно гласуване (1089 kb) 
 
Протокол (266 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (493 kb) Резултати от поименно гласуване (2022 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност