Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 16. januar 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Det irske formandskabs program (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Ændring af Parlamentets mødekalender 2013
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 8.Afstemningstid (fortsat)
  
8.1.Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpur-tillægsprotokollen om ansvar og erstatning til Cartagena-protokollen om biosikkerhed *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Offentlige finanser i ØMU – 2011 og 2012 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.Kreditvurderingsbureauer ***I (afstemning)
  
8.6.Visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og forvaltere af alternative investeringsfonde ***I (afstemning)
  
8.7.En flerårig plan for torskebestandene i Østersøen ***I (afstemning)
  
8.8.Bevarelse af fiskeressourcerne ***I (endelig afstemning)
  
8.9.Ændring af Parlamentets forretningsorden om rangfølgen for næstformænd, der vælges med akklamation (afstemning)
  
8.10.Ungdomsgaranti (afstemning)
  
8.11.EU-samhørighedspolitikkens rolle i gennemførelsen af den nye europæiske energipolitik (afstemning)
  
8.12.Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Situationen i Syrien (forhandling)
 13.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak *** (forhandling)
 14.De seneste ofre for brande i tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh (forhandling)
 15.Korruption, misbrug af EU-midler og indvirkningen på de politiske beslutningstagningsprocesser (forhandling)
 16.Henstillinger fra gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten om etablering af et Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben (forhandling)
 17.Foreløbig aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika og EF *** - Gennemførelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og staterne i det østlige og sydlige Afrika i lyset af den nuværende situation i Zimbabwe (forhandling)
 18.Modernisering af toldkodeksen og indførelse af en liste over ikke-præferentielle oprindelsesregler (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (175 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2162 kb) 
 
Protokol (171 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (258 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (974 kb) 
 
Protokol (235 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (466 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1943 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik