Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ περί ευθύνης και αποζημίωσης στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Πολυετές σχέδίο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I (τελική ψηφοφορία)
  
8.9.Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής (ψηφοφορία)
  
8.10.Εγγύηση για τη νεολαία (ψηφοφορία)
  
8.11.Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής (ψηφοφορία)
  
8.12.Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 13.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ *** (συζήτηση)
 14.Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)
 15.Διαφθορά, κατάχρηση πόρων της ΕΕ και επιπτώσεις στις πολιτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων (συζήτηση)
 16.Συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής (συζήτηση)
 17.Ενδιάμεση συμφωνία που θεσπίζει πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και της ΕΚ *** - Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)
 18.Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2162 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (215 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (286 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (995 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (259 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (486 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2020 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου