Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 16. jaanuar 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Eesistujariigi Iirimaa tööprogramm (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Parlamendi 2013. aasta osaistungjärkude ajakava muutmine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Ohtlike preparaatide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmed ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Cartagena bioohutuse protokolli vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva Nagoya – Kuala Lumpuri lisaprotokolli sõlmimine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus – 2011 ja 2012 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Reitinguagentuurid ***I (hääletus)
  
8.6.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjad (eurofondid) ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I (hääletus)
  
8.7.Läänemere tursavarude mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
8.8.Kalavarude kaitse ***I (lõpphääletus)
  
8.9.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine ühise heakskiitmise teel valitud asepresidentide järjestuse osas (hääletus)
  
8.10.Noortegarantii (hääletus)
  
8.11.ELi ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel (hääletus)
  
8.12.Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Olukord Süürias (arutelu)
 13.ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping *** (arutelu)
 14.Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (arutelu)
 15.Korruptsioon ja ELi vahendite väärkasutus ning selle mõju poliitilistele otsustusprotsessidele (arutelu)
 16.Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (arutelu)
 17.Vaheleping, millega luuakse Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning EÜ vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik *** – Euroopa Ühenduste ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praeguse olukorra valguses (arutelu)
 18.Ühenduse tolliseadustiku ajakohastamine ja mittesooduspäritolureeglite nimekirja kehtestamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (175 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2162 kb) 
 
Protokoll (171 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (261 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1023 kb) 
 
Protokoll (231 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (474 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1944 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika