Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. tammikuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Irlannin puheenjohtajakauden ohjelma (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Parlamentin istuntokalenterin muutos - 2013
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 8.Äänestykset (jatkoa)
  
8.1.Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Kalavarojen kestävä hyödyntäminen Välimerellä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Luottoluokituslaitokset ***I (äänestys)
  
8.6.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (äänestys)
  
8.7.Itämeren turskakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  
8.8.Kalavarojen säilyttäminen ***I (lopullinen äänestys)
  
8.9.Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta (äänestys)
  
8.10.Nuorisotakuu (äänestys)
  
8.11.EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa (äänestys)
  
8.12.Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Syyrian tilanne (keskustelu)
 13.EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (keskustelu)
 14.Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä (keskustelu)
 15.Korruptio, EU:n varojen väärinkäyttö ja vaikutukset poliittisiin päätöksentekoprosesseihin (keskustelu)
 16.Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (keskustelu)
 17.Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostava väliaikainen sopimus *** - Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen (keskustelu)
 18.Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo etuuskohtelun oikeuttamattomista alkuperäsäännöistä (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (181 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2162 kb) 
 
Pöytäkirja (176 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (255 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (997 kb) 
 
Pöytäkirja (233 kb) Läsnäololista (65 kb) Äänestysten tulokset (365 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1948 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö