Előző 
 Következő 
RCVVOTESPVTACRE
Jegyzőkönyv
2013. január 16., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 4.Az ír elnökség programja (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.A Parlament 2013. évi ülésnaptárának módosítása
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 8.Szavazások órája (folytatás)
  
8.1.A veszélyes készítmények osztályozása, csomagolása és címkézése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.2.A földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.A biológiai biztonságról szóló Cartagenai Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és a kártalanításról szóló nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyv elfogadása *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.Államháztartás a GMU-ban - 2011 és 2012 (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.A hitelminősítő intézetek ***I (szavazás)
  
8.6.Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és alternatívbefektetésialap-kezelők ***I (szavazás)
  
8.7.A balti-tengeri tőkehalállományokra vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  
8.8.A halászati erőforrások megóvása ***I (zárószavazás)
  
8.9.A Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora tekintetében történő módosítása (szavazás)
  
8.10.Ifjúsági garancia (szavazás)
  
8.11.Az uniós kohéziós politika szerepe Európa új energiapolitikájának végrehajtásában (szavazás)
  
8.12.A stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatósága (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A Szíriában kialakult helyzet (vita)
 13.Az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** (vita)
 14.A közelmúltban bekövetkezett bangladesi textilgyári tüzek áldozatai (vita)
 15.Korrupció, az uniós forrásokkal való visszaélés és ennek hatása a politikai döntéshozatali folyamatokra (vita)
 16.Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának a tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozásával kapcsolatos ajánlásai (vita)
 17.A kelet- és dél-afrikai államok, valamint az EK közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás *** - Az Európai Közösség és a kelet- és dél-afrikai államok között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás végrehajtása a Zimbabwében kialakult jelenlegi helyzet fényében (vita)
 18.A Vámkódex korszerűsítése és a nem preferenciális származási szabályok listájának bevezetése (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (183 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (2162 kb) 
 
Jegyzőkönyv (210 kb) Jelenléti ív (51 kb) A szavazások eredménye (275 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1001 kb) 
 
Jegyzőkönyv (243 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (471 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1943 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat