Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. sausio 16 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Airijos pirmininkavimo Europos Sąjungai programa (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Parlamento 2013 m. mėnesinių sesijų kalendoriaus dalinis keitimas
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
8.1.Pavojingų preparatų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Žuvų išteklių tausojantis naudojimas Viduržemio jūroje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Kartachenos biosaugos protokolo Nagojos ir Kvala Lumpūro papildomo protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo sudarymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Ekonominės ir pinigų sąjungos viešieji finansai 2011 m. ir 2012 m. (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Kredito reitingų agentūros ***I (balsavimas)
  
8.6.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ***I (balsavimas)
  
8.7.Daugiametis Baltijos jūros menkių išteklių planas ***I (balsavimas)
  
8.8.Žuvininkystės išteklių apsauga taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti ***I (galutinis balsavimas)
  
8.9.Darbo tvarkos taisyklių dėl Pirmininko pavaduotojų, išrinktų dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus, eiliškumo dalinis keitimas (balsavimas)
  
8.10.Jaunimo garantijos (balsavimas)
  
8.11.ES sanglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmuo įgyvendinant naują Europos energetikos politiką (balsavimas)
  
8.12.Galimybės leisti stabilumo obligacijas (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 13.ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (diskusijos)
 14.Naujos gaisrų tekstilės fabrikuose aukos, visų pirma Bangladeše (diskusijos)
 15.Korupcija, ES lešų netinkamas naudojimas ir poveikis politinių sprendimų priėmimo procesams (diskusijos)
 16.Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo persvarstymo konferencijos rekomendacijos dėl Artimųjų Rytų be masinio naikinimo ginklų (diskusijos)
 17.Laikinasis susitarimas, kuriuo nustatomas Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir EB ekonominės partnerystės susitarimo pagrindas *** - Europos bendrijos ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo įgyvendinimas, atsižvelgiant į dabartinę padėtį Zimbabvėje (diskusijos)
 18.Muitinės kodekso modernizavimas ir nelengvatinių kilmės taisyklių sąrašo nustatymas (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (179 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2162 kb) 
 
Protokolas (209 kb) Dalyvių sąrašas (51 kb) Balsavimo rezultatai (272 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1008 kb) 
 
Protokolas (240 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (480 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2085 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika