Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 16 stycznia 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Program działań prezydencji irlandzkiej (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 8.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
8.1.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Zawarcie protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Agencje ratingowe ***I (głosowanie)
  
8.6.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I (głosowanie)
  
8.7.Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim ***I (głosowanie)
  
8.8.Zachowanie zasobów połowowych ***I (głosowanie końcowe)
  
8.9.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację (głosowanie)
  
8.10.Gwarancja dla młodzieży (głosowanie)
  
8.11.Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej (głosowanie)
  
8.12.Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Sytuacja w Syrii (debata)
 13.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem *** (debata)
 14.Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (debata)
 15.Korupcja, niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE i skutki dla politycznych procesów decyzyjnych (debata)
 16.Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (debata)
 17.Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE *** - Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (debata)
 18.Modernizacja Kodeksu Celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (177 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2162 kb) 
 
Protokół (211 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (261 kb) Wyniki głosowań imiennych (982 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (470 kb) Wyniki głosowań imiennych (1945 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności