Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Sreda, 16. januar 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 4.Program irskega predsedstva (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Spremembna koledarja delnih zasedanj Parlamenta v letu 2013
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
8.1.Razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Sklenitev Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Javne finance v ekonomski in monetarni uniji (EMU) - 2011 in 2012 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Bonitetne agencije ***I (glasovanje)
  
8.6.Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in upravitelji alternativnih investicijskih skladov ***I (glasovanje)
  
8.7.Večletni načrt za staleže trske v Baltskem morju ***I (glasovanje)
  
8.8.Ohranjanje ribolovnih virov ***I (končno glasovanje)
  
8.9.Sprememba Poslovnika Evropskega parlamenta glede prednostnega vrstnega reda podpredsednikov, izvoljenih s ploskanjem (glasovanje)
  
8.10.Jamstvo za mlade (glasovanje)
  
8.11.Vloga kohezijske politke EU pri izvajanju nove evropske energetske politike (glasovanje)
  
8.12.Izvedljivost uvedbe stabilnostnih obveznic (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Razmere v Siriji (razprava)
 13.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom *** (razprava)
 14.Nedavne žrtve požarov v tekstilnih tovarnah, zlasti v Bangladešu (razprava)
 15.Korupcija, zloraba sredstev EU in učinki na politično odločanje (razprava)
 16.Priporočila pregledne konference o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja glede vzpostavitve območja brez orožja za množično uničevanje na Bližnjem vzhodu (razprava)
 17.Začasni sporazum o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami vzhodne in južne Afrike ter Evropsko skupnostjo *** - Izvajanje začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo ter državami vzhodne in južne Afrike glede na trenutne razmere v Zimbabveju (razprava)
 18.Posodobitev carinskega zakonika in uvedba seznama nepreferencialnih pravil o poreklu blaga (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (176 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (2162 kb) 
 
Zapisnik (202 kb) Seznam navzočih (52 kb) Izidi glasovanj (262 kb) Izid poimenskega glasovanja (994 kb) 
 
Zapisnik (230 kb) Seznam navzočih (66 kb) Izidi glasovanj (459 kb) Izid poimenskega glasovanja (2000 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov