Index 
Proces-verbal
PDF 242kWORD 218k
Miercuri, 16 ianuarie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Programul activităţilor Preşedinţiei irlandeze (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Modificarea calendarului Parlamentului privind perioadele de sesiune - 2013
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 8.Votare (continuare)
  
8.1.Clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Încheierea Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Finanţele publice în UEM - 2011 și 2012 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Agențiile de rating de credit ***I (vot)
  
8.6.Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratorii fondurilor de investiții alternative ***I (vot)
  
8.7.Planul multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică ***I (vot)
  
8.8.Conservarea resurselor de pescuit ***I (vot final)
  
8.9.Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului în ceea ce priveşte ordinea precedenţei vicepreşedinţilor aleşi prin aclamare (vot)
  
8.10.Garanţia pentru tineret (vot)
  
8.11.Rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici energetice europene (vot)
  
8.12.Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Situaţia din Siria (dezbatere)
 13.Acordul de parteneriat şi cooperare între UE şi Irak *** (dezbatere)
 14.Victimele incendiilor care au avut loc recent în fabricile de textile, în special în Bangladesh (dezbatere)
 15.Corupţia, utilizarea abuzivă a fondurilor UE şi efectele asupra proceselor decizionale politice (dezbatere)
 16.Recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare nucleară cu privire la crearea unui Orient Mijlociu fără arme de distrugere în masă (dezbatere)
 17.Acord interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud și CE *** - Punerea în aplicare a AIPE dintre Comunitatea Europeană şi statele din Estul şi Sudul Africii având în vedere situaţia actuală din Zimbabwe (dezbatere)
 18.Modernizarea Codului Vamal şi introducerea listei de reguli de origine nepreferențiale (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.10.


2. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește adaptările în urma revizuirii Clasificării Internaționale Standard a Educației ISCED în legătură cu variabilele și defalcările care trebuie comunicate (C(2013)14)

Termenul de prezentare a obiecţiunilor: două luni de la data de primire, şi anume 15 ianuarie 2013

Retrimis fond : TRAN

Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții (C(2012)9586)

Termenul de prezentare a obiecţiunilor: o lună de la data de primire, şi anume 19 decembrie 2012

Prelungirea termenului de prezentare a obiecţiunilor: cu încă o lună, la cererea comisiei competente

Retrimis fond : ECON

Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC (C(2012)9593)

Termenul de prezentare a obiecţiunilor: o lună de la data de primire, şi anume 19 decembrie 2012

Prelungirea termenului de prezentare a obiecţiunilor: cu încă o lună, la cererea comisiei competente

Retrimis fond : ECON

Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții (C(2012)9602)

Termenul de prezentare a obiecţiunilor: o lună de la data de primire, şi anume 19 decembrie 2012

Prelungirea termenului de prezentare a obiecţiunilor: cu încă o lună, la cererea comisiei competente

Retrimis fond : ECON

Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare care să precizeze datele care urmează să fie publicate și puse la dispoziție de registrele centrale de tranzacții și standarde operaționale pentru agregarea, compararea și accesarea datelor (C(2012)9603)

Termenul de prezentare a obiecţiunilor: o lună de la data de primire, şi anume 19 decembrie 2012

Prelungirea termenului de prezentare a obiecţiunilor: cu încă o lună, la cererea comisiei competente

Retrimis fond : ECON

Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale (C(2012)9614)

Termenul de prezentare a obiecţiunilor: o lună de la data de primire, şi anume 19 decembrie 2012

Prelungirea termenului de prezentare a obiecţiunilor: cu încă o lună, la cererea comisiei competente

Retrimis fond : ECON

Regulament delegat al Comisiei privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale (C(2012)9623)

Termenul de prezentare a obiecţiunilor: o lună de la data de primire, şi anume 19 decembrie 2012

Prelungirea termenului de prezentare a obiecţiunilor: cu încă o lună, la cererea comisiei competente

Retrimis fond : ECON


3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- REGULAMENTUL Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - termen: 8.4.2013)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii clorfenapirului ca substanță activă în anexa I la directivă (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - termen: 8.4.2013)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei privind neincluderea formaldehidei pentru tipul de produs 20 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - termen: 8.4.2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 produse de autoturismele noi (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - termen: 8.4.2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru benzoat de emamectin, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glifosat, fosmet, piraclostrobin, spinosad și spirotetramat din sau de pe anumite produse (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - termen: 10.3.2013)
retrimis fond: ENVI

- REGULAMENTUL Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor clorantraniliprol, fludioxonil și prohexadion din sau de pe anumite produse (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - termen: 21.2.2013)
retrimis fond: ENVI


4. Programul activităţilor Preşedinţiei irlandeze (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul activităţilor Preşedinţiei irlandeze

Enda Kenny (Preşedinte în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Diane Dodds, neafiliată, Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Niki Tzavela, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen şi Jean-Pierre Audy.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu şi Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast şi Charles Goerens.

A intervenit James Nicholson, în legătură cu procedura „catch-the-eye”.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei), Joseph Daul, a cărui intervenţie s-a referit la desfăşurarea dezbaterii, şi Enda Kenny.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Modificarea calendarului Parlamentului privind perioadele de sesiune - 2013

Modificarea calendarului Parlamentului privind perioadele de sesiune - 2013: a se vedea propunerea Conferinţei preşedinţilor (punctul 7 al PV din 14.1.2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Adoptat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European pentru 2013 este, prin urmare, stabilit după cum urmează:

- în perioada 14-17 ianuarie

- în perioada 4-7 februarie

- în perioada 11-14 martie

- în perioada 15-18 aprilie

- în perioada 20-23 mai

- în perioada 10-13 iunie

- în perioada 1-4 iulie

- în perioada 9-12 septembrie

- în perioada 7-10 octombrie

- în perioada 21-24 octombrie

- în perioada 18-21 noiembrie

- în perioada 9-12 decembrie.

Intervenţii

A intervenit Martin Callanan, în conformitate cu articolul 177 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, pentru a solicita ca votul privind calendarul să fie amânat cu trei luni, Marita Ulvskog în favoarea acestei propuneri şi Joseph Daul contra.

Prin VE (212 pentru, 418 contra, 44 abtineri), Parlamentul a respins cererea.


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului EFD, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia: Bastiaan Belder îl înlocuieşte pe Mike Nattrass.


7. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea P7_TA-PROV(2012)0425(COR01) a fost anunţată în cadrul şedinţei în plen de ieri (punctul 8 al PV din 15.1.2013).

Întrucât nu a făcut obiectul unei cereri de supunere la vot prezentate de un grup politic sau cel puţin 40 de deputaţi (articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură), această rectificare se consideră adoptată.


8. Votare (continuare)

8.1. Clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (reformare) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0008)


8.2. Exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană [COM(2011)0479 - C7-0216/2011- 2011/0218(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0009)


8.3. Încheierea Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea [13582/2012 - C7-0323/2012- 2012/0120(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Matthias Groote (A7-0429/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0010)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.4. Finanţele publice în UEM - 2011 și 2012 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la finanțele publice în UEM - 2011 și 2012 [2011/2274(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0011)


8.5. Agențiile de rating de credit ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0012)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0012)

Intervenţii

Sharon Bowles (preşedintă a ECON), cu privire la desfăşurarea votului, Godfrey Bloom, cu privire la cererile de vot prin apel nominal depuse de grupul său şi Hannes Swoboda pentru a solicita ca AFCO să se pronunţe asupra caracterului caduc al amendamentelor iniţiale ale comisiei competente atunci când se ajunge la un acord în primă lectură.


8.6. Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratorii fondurilor de investiții alternative ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0013)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0013)

Intervenţii

Leonardo Domenici (raportor) cu privire la desfăşurarea votului, ca urmare a remarcilor din timpul votului asupra raportului A7-0221/2012 susmenţionat, József Szájer pentru a semnala că lista sa de vot conţine erori, şi Leonardo Domenici cu privire la rezultatul final al votului.


8.7. Planul multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0014)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Jarosław Leszek Wałęsa (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat (P7_TA(2013)0014)


8.8. Conservarea resurselor de pescuit ***I (vot final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Dezbaterea a avut loc la 21 noiembrie 2012 (punctul 17 al PV din 21.11.2012).

Votul a avut loc la data de 22 noiembrie 2012 (punctul 13.3 al PV din 22.11.2012).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REGULAMENT, AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

A intervenit Pat the Cope Gallagher (raportor) pentru a solicita, în temeiul articolului 177 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, amânarea votului şi Chris Davies, în favoarea acestei cereri.

Prin apel nominal (670 pentru, 2 împotrivă, 5 abţineri), Parlamentul aprobă cererea.


8.9. Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului în ceea ce priveşte ordinea precedenţei vicepreşedinţilor aleşi prin aclamare (vot)

Raport privind modificarea articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește ordinea precedenței vicepreședinților aleși prin aclamare [2012/2020(REG)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(Este necesară majoritatea calificată pentru adoptarea amendamentelor.)
(Este necesară majoritatea simplă pentru adoptarea deciziilor.)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

TEXTUL REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ

Amendamente adoptate: a se vedea anexa Rezultatul voturilor

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0015)

Intervenţie

Carlo Casini (raportor) ca urmare a respingerii amendamentului 2.

Noile dispoziţii intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune.


8.10. Garanţia pentru tineret (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0007/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0016)


8.11. Rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici energetice europene (vot)

Raport referitor la rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în punerea în aplicare a noii politici energetice europene [2012/2099(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ COMUNĂ (depusă de grupurile S&D, Verts/ALE şi GUE/NGL))

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de grupul Verts/ALE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de grupul S&D)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0017)

Intervenţie

Lena Kolarska-Bobińska (raportoare).


8.12. Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate (vot)

Raport referitor la fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate [2012/2028(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de grupurile PPE, S&D, ALDE şi Verts/ALE)

Adoptat (P7_TA(2013)0018)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Modificarea calendarului Parlamentului privind perioadele de sesiune - 2013
Søren Bo Søndergaard, Marina Yannakoudakis, Constance Le Grip, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Syed Kamall, Daniel Hannan şi Charles Tannock

A intervenit Martin Kastler, cu privire la desfăşurarea şedinţei.

Raport Alfredo Pallone - A7-0425/2012
Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Emma McClarkin, Charles Tannock, Syed Kamall, Daniel Hannan şi Elena Băsescu

Raport Leonardo Domenici - A7-0221/2012
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Janusz Władysław Zemke, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Oreste Rossi, Charles Tannock, Peter Jahr, Anna Záborská, Syed Kamall, Daniel Hannan şi Elena Băsescu

Raport Leonardo Domenici - A7-0220/2012
Monica Luisa Macovei şi Elena Băsescu

Garanţia pentru tineret - B7-0007/2013
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Martin Kastler şi Elena Băsescu

Raport Lena Kolarska-Bobińska - A7-0437/2012
Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Eduard Kukan şi Elena Băsescu

Raport Sylvie Goulard - A7-0402/2012
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Charles Tannock, Eduard Kukan, Anna Záborská şi Sabine Verheyen


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.30, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

Ismail Ertug a anunţat că la şedinţa din 14 ianuarie 2013 a fost prezent, însă numele său nu figurază pe lista de prezenţă.


12. Situaţia din Siria (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintei Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Siria

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) a făcut declaraţia în numele Vicepreşedintei Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, şi Philip Claeys, neafiliat.

Au intervenit: Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) şi Lucinda Creighton.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Acordul de parteneriat şi cooperare între UE şi Irak *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Declaraţia Vicepreședintei Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Acordul de parteneriat şi cooperare între UE şi Irak.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (înlocuind raportorul) a prezentat recomandarea.

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) a făcut declaraţia în numele Vicepreşedintei Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate .

Au intervenit: Maria Badia i Cutchet (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE, Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE, Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Nick Griffin, neafiliat, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Struan Stevenson, Alexandra Thein, Konrad Szymański, Fiorello Provera, Krzysztof Lisek, Silvia Costa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Norica Nicolai, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski şi Tunne Kelam.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Emine Bozkurt, Mirosław Piotrowski, Sari Essayah, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer şi Oreste Rossi.

Au intervenit: Lucinda Creighton şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Mario Mauro, în numele Comisiei AFET, referitoare la Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Irak (2012/2850(RSP)) (B7-0006/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 17.1.2013 şi punctul 12.2 al PV din 17.1.2013.


14. Victimele incendiilor care au avut loc recent în fabricile de textile, în special în Bangladesh (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Victimele incendiilor care au avut loc recent în fabricile de textile, în special în Bangladesh

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului ECR, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, şi Gay Mitchell.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Paul Murphy, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Gay Mitchell, care a răspuns, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea şi Roberta Angelilli.

A intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michael Theurer, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Barbara Weiler şi Daniel Caspary.

Au intervenit: Michel Barnier (membru al Comisiei) şi Lucinda Creighton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013);

- Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013);

- Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten şi Ivo Belet, în numele Grupului PPE, referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini şi Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt şi Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013);

- Willy Meyer, Paul Murphy şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la victimele recentelor incendii din uzinele textile, în special din Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.6 al PV din 17.1.2013.


15. Corupţia, utilizarea abuzivă a fondurilor UE şi efectele asupra proceselor decizionale politice (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Corupţia, utilizarea abuzivă a fondurilor UE şi efectele asupra proceselor decizionale politice

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

A intervenit Véronique Mathieu, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, Monica Luisa Macovei, Barbara Weiler, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Andreas Mölzer, Ingeborg Gräßle, Rita Borsellino, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Ewald Stadler, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate prin intermediul procedurii cartonaşului albastru de Rui Tavares, Ulrike Lunacek şi Georgios Papanikolaou, Hubert Pirker, Iliana Malinova Iotova, Inés Ayala Sender şi Emine Bozkurt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Kovatchev, Jelko Kacin, Christian Engström, Claudio Morganti şi Georgios Papanikolaou.

Au intervenit: Michel Barnier şi Lucinda Creighton.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente.)


16. Recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare nucleară cu privire la crearea unui Orient Mijlociu fără arme de distrugere în masă (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintei Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare nucleară cu privire la crearea unui Orient Mijlociu fără arme de distrugere în masă

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintă a Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz şi Sari Essayah.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek şi Roberta Angelilli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, João Ferreira şi Jaroslav Paška.

A intervenit Lucinda Creighton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare cu privire la stabilirea Orientului Mijlociu ca zonă fără arme de distrugere în masă (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro şi Marietta Giannakou, în numele Grupului PPE, referitoare la Conferința de revizuire a Tratatului de neproliferare cu privire la stabilirea Orientului Mijlociu ca zonă fără arme de distrugere în masă (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013);

- Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare cu privire la stabilirea Orientului Mijlociu ca zonă fără arme de distrugere în masă (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012);

- Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes şi Raimon Obiols, în numele Grupului S&D, referitoare la Conferința de revizuire a Tratatului de neproliferare cu privire la stabilirea Orientului Mijlociu ca zonă fără arme de distrugere în masă (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare cu privire la stabilirea Orientului Mijlociu ca zonă fără arme de distrugere în masă (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare cu privire la stabilirea Orientului Mijlociu ca zonă fără arme de distrugere în masă (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 al PV din 17.1.2013.

(Şedinţa, suspendată la 21.20, a fost reluată la 21.30.)


17. Acord interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud și CE *** - Punerea în aplicare a AIPE dintre Comunitatea Europeană şi statele din Estul şi Sudul Africii având în vedere situaţia actuală din Zimbabwe (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Declaraţie a Comisiei: Punerea în aplicare a AIPE dintre Comunitatea Europeană şi statele din Estul şi Sudul Africii având în vedere situaţia actuală din Zimbabwe

Daniel Caspary a prezentat recomandarea.

Au intervenit: Judith Sargentini (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Franck Proust, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Bernd Lange şi Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta şi Olle Schmidt.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Elena Băsescu.

Au intervenit: Karel De Gucht (membru al Comisiei) şi Daniel Caspary.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa şi Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la implementarea Acordului interimar de parteneriat economic (AIPE) între Comunitatea Europeană și statele din Africa de Est și de Sud, în contextul situației actuale din Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

- Judith Sargentini şi Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la implementarea Acordului interimar de parteneriat economic (AIPE) între Comunitatea Europeană și statele din Africa de Est și de Sud, în contextul situației actuale din Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Robert Sturdy şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la implementarea Acordului interimar de parteneriat economic (AIPE) între Comunitatea Europeană și statele din Africa de Est și de Sud, în contextul situației actuale din Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.4 al PV din 17.1.2013 şi punctul 12.3 al PV din 17.1.2013.


18. Modernizarea Codului Vamal şi introducerea listei de reguli de origine nepreferențiale (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000208/2012) adresată de Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab şi Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, adresată Comisiei: Modernizarea Codului Vamal și introducerea listei de reguli de origine nepreferențiale (B7-0101/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000001/2013) adresată de Silvana Koch-Mehrin, în numele Grupului ALDE, adresată Comisiei: Modernizarea Codului Vamal și introducerea unei liste de reguli de origine nepreferențiale (B7-0105/2013)

Daniel Caspary şi Silvana Koch-Mehrin au dezvoltat întrebările.

Karel De Gucht (membru al Comisiei) în numele lui Algirdas Šemeta (membru al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Daniel Caspary, Gianluca Susta, în numele Grupului S&D, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Franck Proust şi Sergio Gaetano Cofferati.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Elena Băsescu.

A intervenit Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 500.369/OJJE).


20. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate