Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2931(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000220/2012

Внесени текстове :

O-000220/2012 (B7-0103/2013)

Разисквания :

PV 17/01/2013 - 5
CRE 17/01/2013 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург

5. Правило за само един брой ръчен багаж на пътник, въведено от някои авиокомпании (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000220/2012), зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Правилото за "една чанта за ръчен багаж", наложено от някои авиокомпании (B7-0103/2013)

Brian Simpson разви въпроса.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Georges Bach, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Liam Aylward, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Michel Dantin, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Keith Taylor и Ádám Kósa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Olga Sehnalová, María Irigoyen Pérez, Wolf Klinz, Phil Bennion, Gesine Meissner, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Karel De Gucht.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност