Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2908(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0004/2013

Arutelud :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0027

Protokoll
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg

12.6. Hiljutised ohvriterohked tulekahjud tekstiilivabrikutes, eelkõige Bangladeshis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 ja B7-0022/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0004/2013

(asendades B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 ja B7-0022/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel;

Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0027)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika