Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2908(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0004/2013

Debatten :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Stemmingen :

PV 17/01/2013 - 12.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0027

Notulen
Donderdag 17 januari 2013 - Straatsburg

12.6. Recente slachtoffers door branden in textielfabrieken, met name in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 en B7-0022/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0004/2013

(ter vervanging van B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 en B7-0022/2013):

ingediend door de volgende leden:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie;

Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0027)

Juridische mededeling - Privacybeleid