Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2908(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0004/2013

Debaty :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2013 - 12.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0027

Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg

12.6. Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 i B7-0022/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0004/2013

(zastępujący B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 i B7-0022/2013):

złożony przez następujących posłów:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck i Richard Howitt w imieniu grupy S&D;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE;

Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0027)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności