Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2908(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0004/2013

Dezbateri :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Voturi :

PV 17/01/2013 - 12.6

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0027

Proces-verbal
Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg

12.6. Victimele incendiilor care au avut loc recent în fabricile de textile, în special în Bangladesh (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 şi B7-0022/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0004/2013

(care înlocuieşte B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 şi B7-0022/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez şi Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE;

Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0027)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate