Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2908(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0004/2013

Rozpravy :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Hlasovanie :

PV 17/01/2013 - 12.6

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0027

Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2013 - Štrasburg

12.6. Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 a B7-0022/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0004/2013

(nahrádzajúci B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 a B7-0022/2013):

podaný týmito poslancami:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli a Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck a Richard Howitt v mene skupiny S&D;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE;

Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0027)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia