Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2890(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0534/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/01/2013 - 12.7

Приети текстове :

P7_TA(2013)0028

Протокол
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург

12.7. Препоръки от конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие относно създаването на зона без оръжия за масово унищожение, обхващаща целия Близък изток (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0011/2013, B7-0012/2013, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012 и B7-0539/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0534/2012

(за замяна на B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013 и B7-0012/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Marietta Giannakou, Mario Mauro и Joachim Zeller, от името на групата PPE;

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes и Raimon Obiols, от името на групата S&D;

Ivo Vajgl, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein, от името на групата ALDE;

Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR;

Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0028)

Правна информация - Политика за поверителност