Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2890(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0534/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0028

Protokoll
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg

12.7. Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0011/2013, B7-0012/2013, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012 ja B7-0539/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0534/2012

(asendades B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013 ja B7-0012/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Marietta Giannakou, Mario Mauro ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel;

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel;

Ivo Vajgl, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel;

Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel;

Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0028)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika