Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2890(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0534/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/01/2013 - 12.7

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0028

Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2013 - Štrasburg

12.7. Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0011/2013, B7-0012/2013, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012 a B7-0539/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0534/2012

(nahrádzajúci B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013 a B7-0012/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Marietta Giannakou, Mario Mauro a Joachim Zeller v mene skupiny PPE;

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes a Raimon Obiols v mene skupiny S&D;

Ivo Vajgl, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR;

Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0028)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia