Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2923(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0013/2013

Разисквания :

PV 17/01/2013 - 6
CRE 17/01/2013 - 6

Гласувания :

PV 17/01/2013 - 12.8

Приети текстове :

P7_TA(2013)0029

Протокол
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург

12.8. Регламент за задължително обозначаване на произхода на някои продукти, внесени от трети държави (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 и B7-0016/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0013/2013

(за замяна на B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 и B7-0016/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain и Roberta Angelilli, от името на групата PPE;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Maria Badia i Cutchet и Bernd Lange, от името на групата S&D;

Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez и Метин Казак, от името на групата ALDE;

Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE;

Cristiana Muscardini, от името на групата ECR;

Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0029)

Правна информация - Политика за поверителност