Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2923(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0013/2013

Συζήτηση :

PV 17/01/2013 - 6
CRE 17/01/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2013 - 12.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

12.8. Κανονισμός σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 και B7-0016/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0013/2013

(αντικαθιστά τις B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 και B7-0016/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Gianluca Susta, Vital Moreira, Maria Badia i Cutchet και Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez και Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0029)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου