Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург

13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Ирак – B7-0006/2013
Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki и Iva Zanicchi

Препоръка Mario Mauro - A7-0411/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei и Elena Băsescu

Прилагането на междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве - B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013
Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan и Elena Băsescu

Доклад Daniel Caspary - A7-0431/2012
Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock и Bernd Posselt

Модернизиране на държавната помощ - B7-0024/2013
Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan и Elena Băsescu

Жертви на неотдавна възникнали пожари в текстилни предприятия, и по-конкретно в Бангладеш - RC-B7-0004/2013
Nirj Deva, Jo Leinen, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei и Elena Băsescu

Препоръки от конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие относно създаването на зона без оръжия за масово унищожение, обхващаща целия Близък изток - RC-B7-0534/2012
Jo Leinen, Mitro Repo и Monica Luisa Macovei

Регламент за задължително обозначаване на произхода на някои продукти, внесени от трети държави - RC-B7-0013/2013
Andrea Zanoni, Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Mitro Repo и Elena Băsescu

Етап на развитие на търговските взаимоотношения между ЕС и Меркосур - RC-B7-0008/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Petru Constantin Luhan, Daniel Hannan и Elena Băsescu

Правна информация - Политика за поверителност