Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 januari 2013 - Straatsburg

13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Irak – B7-0006/2013
Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki en Iva Zanicchi

Aanbeveling Mario Mauro - A7-0411/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei en Elena Băsescu

Uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de Europese Gemeenschap in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe - B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013
Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Verslag Daniel Caspary - A7-0431/2012
Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock en Bernd Posselt

Modernisering van het staatssteunbeleid - B7-0024/2013
Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Recente slachtoffers door branden in textielfabrieken, met name in Bangladesh - RC-B7-0004/2013
Nirj Deva, Jo Leinen, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei en Elena Băsescu

Aanbevelingen van de NPV-toetsingsconferentie inzake de totstandbrenging van een Midden-Oosten vrij van massavernietigingswapens - RC-B7-0534/2012
Jo Leinen, Mitro Repo en Monica Luisa Macovei

Verordening betreffende de verplichte aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen - RC-B7-0013/2013
Andrea Zanoni, Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Mitro Repo en Elena Băsescu

Stand van zaken met betrekking tot de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur - RC-B7-0008/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Petru Constantin Luhan, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Juridische mededeling - Privacybeleid