Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 januari 2013 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Mario Mauro heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet heeft gewerkt bij de stemmingen op 16 januari 2013 over de verslagen A7-0395/2012, A7-0342/2012, A7-0437/2012 en A7-0402/2012, alsmede over ontwerpresolutie B7-0007/2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid