Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2513(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0029/2013

Keskustelut :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Äänestykset :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0032

Pöytäkirja
Torstai 17. tammikuuta 2013 - Strasbourg

17.2. Ihmisoikeustilanne Bahrainissa
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 ja B7-0042/2013

Carl Schlyter, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland ja Mitro Repo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta, Zita Gurmai S&D-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta ja Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Krzysztof Lisek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogusław Sonik, ja Petri Sarvamaa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Elena Băsescu.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 18.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö