Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2513(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0029/2013

Debaty :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Głosowanie :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0032

Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg

17.2. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie
CRE

Projekty rezolucji B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 i B7-0042/2013

Carl Schlyter, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland i Mitro Repo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Inese Vaidere w imieniu grupy PPE, Zita Gurmai w imieniu grupy S&D, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, i Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Krzysztof Lisek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bogusława Sonika, i Petri Sarvamaa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Elena Băsescu.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.2 protokołu z dnia 17.1.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności