Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0029/2013

Rozpravy :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Hlasovanie :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0032

Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2013 - Štrasburg

17.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 a B7-0042/2013

Carl Schlyter, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland a Mitro Repo uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Inese Vaidere v mene skupiny PPE, Zita Gurmai v mene skupiny S&D, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR a Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Krzysztof Lisek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogusław Sonik, a Petri Sarvamaa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.2 zápisnice zo dňa 17.1.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia