Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0029/2013

Debatter :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0032

Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg

17.2. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 och B7-0042/2013

Carl Schlyter, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland och Mitro Repo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Inese Vaidere för PPE-gruppen, Zita Gurmai för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, och Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Krzysztof Lisek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogusław Sonik, och Petri Sarvamaa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Elena Băsescu.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.2 i protokollet av den 17.1.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy