Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0031/2013

Συζήτηση :

PV 17/01/2013 - 17.3
CRE 17/01/2013 - 17.3

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2013 - 18.3
CRE 17/01/2013 - 18.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0033

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

17.3. Η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 και B7-0045/2013

Οι Judith Sargentini, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland και Liisa Jaakonsaari παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Danuta Jazłowiecka και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου