Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2513(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0029/2013

Rozpravy :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Hlasování :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0032

Zápis
Čtvrtek, 17. ledna 2013 - Štrasburk

18.2. Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 a B7-0042/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0029/2013

(nahrazující B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 a B7-0042/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik a Anna Záborská za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sarah Ludford za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

přijat (P7_TA(2013)0032)

Vystoupení

Laima Liucija Andrikienė předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 10, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí