Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2513(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0029/2013

Arutelud :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0032

Protokoll
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg

18.2. Inimõiguste olukord Bahreinis (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 ja B7-0042/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0029/2013

(asendades B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 ja B7-0042/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Jaroslav Paška.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0032)

Sõnavõtt

Laima Liucija Andrikienė, kes esitas punkti 10 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika