Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2513(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0029/2013

Keskustelut :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Äänestykset :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0032

Pöytäkirja
Torstai 17. tammikuuta 2013 - Strasbourg

18.2. Ihmisoikeustilanne Bahrainissa (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 ja B7-0042/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0029/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 ja B7-0042/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0032)

Puheenvuoro:

Laima Liucija Andrikienė esitti 10 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö