Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2513(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0029/2013

Debatai :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Balsavimas :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0032

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. sausio 17 d. - Strasbūras

18.2. Žmogaus teisių padėtis Bahreine (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 ir B7-0042/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0029/2013

(keičiama B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 ir B7-0042/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik ir Anna Záborská PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

Jaroslav Paška.

Priimta (P7_TA(2013)0032)

Kalbėjo:

Laima Liucija Andrikienė, ji pasiūlė 10 dalies žodinį pakeitimą, pakeitimas priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika