Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2513(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0029/2013

Debaty :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Głosowanie :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0032

Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg

18.2. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 i B7-0042/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0029/2013

(zastępujący B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 i B7-0042/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari i Mitro Repo w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2013)0032)

Wystąpienie

Laima Liucija Andrikienė zaproponowała poprawkę ustną do ust. 10, która została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności