Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Модернизиране на държавната помощ (внесени предложения за резолюция)
 5.Правило за само един брой ръчен багаж на пътник, въведено от някои авиокомпании (разискване)
 6.Регламент за задължително обозначаване на произхода на някои продукти, внесени от трети държави (разискване)
 7.Етап на развитие на търговските взаимоотношения между ЕС и Меркосур (разискване)
 8.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Изявление на председателството
 11.Решение относно започването на междуинституционални преговори (член 70 а от Правилника за дейността)
 12.Време за гласуване
  
12.1.Ирак (гласуване)
  
12.2.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак *** (гласуване)
  
12.3.Прилагането на междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве (гласуване)
  
12.4.Временно споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка и Европейската общност *** (гласуване)
  
12.5.Модернизиране на държавната помощ (гласуване)
  
12.6.Жертви на неотдавна възникнали пожари в текстилни предприятия, и по-конкретно в Бангладеш (гласуване)
  
12.7.Препоръки от конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие относно създаването на зона без оръжия за масово унищожение, обхващаща целия Близък изток (гласуване)
  
12.8.Регламент за задължително обозначаване на произхода на някои продукти, внесени от трети държави (гласуване)
  
12.9.Етап на развитие на търговските взаимоотношения между ЕС и Меркосур (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Позиция на Съвета на първо четене
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
17.1.Насилието срещу жени в Индия
  
17.2.Положението, свързано с правата на човека, в Бахрейн
  
17.3.Положението в Централноафриканската република
 18.Време за гласуване
  
18.1.Насилието срещу жени в Индия (гласуване)
  
18.2.Положението, свързано с правата на човека, в Бахрейн (гласуване)
  
18.3.Положението в Централноафриканската република (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Внесени документи
 21.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (223 kb) Присъствен списък (59 kb)    Резултати от поименно гласуване (699 kb) 
 
Протокол (228 kb) Присъствен списък (48 kb) Резултати от гласувания (337 kb) Резултати от поименно гласуване (405 kb) 
 
Протокол (266 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (499 kb) Резултати от поименно гласуване (916 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност