Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 17. januar 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Modernisering af EU's statsstøttepolitik (indgivne beslutningsforslag)
 5.Visse flyselskabers regler om kun ét stk. håndbagage (forhandling)
 6.Forordning om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande (forhandling)
 7.Den aktuelle situation i handelsforbindelserne EU-Mercosur (forhandling)
 8.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Erklæring fra formanden
 11.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger (forretningsordenens artikel 70a)
 12.Afstemningstid
  
12.1.Irak (afstemning)
  
12.2.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak *** (afstemning)
  
12.3.Gennemførelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og staterne i det østlige og sydlige Afrika i lyset af den nuværende situation i Zimbabwe (afstemning)
  
12.4.Foreløbig aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika og EF *** (afstemning)
  
12.5.Modernisering af EU's statsstøttepolitik (afstemning)
  
12.6.De seneste ofre for brande i tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh (afstemning)
  
12.7.Henstillinger fra gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten om etablering af et Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben (afstemning)
  
12.8.Forordning om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande (afstemning)
  
12.9.Den aktuelle situation i handelsforbindelserne EU-Mercosur (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
17.1.Vold mod kvinder i Indien
  
17.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain
  
17.3.Situationen i Den Centralafrikanske Republik
 18.Afstemningstid
  
18.1.Vold mod kvinder i Indien (afstemning)
  
18.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain (afstemning)
  
18.3.Situationen i Den Centralafrikanske Republik (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Modtagne dokumenter
 21.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Tidspunkt for næste mødeperiode
 24.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (198 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (699 kb) 
 
Protokol (189 kb) Tilstedeværelsesliste (49 kb) Afstemningsresultater (309 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (361 kb) 
 
Protokol (244 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (295 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (840 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik