Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Modernizacja pomocy państwa (złożone projekty rezolucji)
 5.Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (debata)
 6.Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (debata)
 7.Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (debata)
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 70a Regulaminu)
 12.Głosowanie
  
12.1.Irak (głosowanie)
  
12.2.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem *** (głosowanie)
  
12.3.Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (głosowanie)
  
12.4.Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE *** (głosowanie)
  
12.5.Modernizacja pomocy państwa (głosowanie)
  
12.6.Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (głosowanie)
  
12.7.Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (głosowanie)
  
12.8.Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (głosowanie)
  
12.9.Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
17.1.Przemoc wobec kobiet w Indiach
  
17.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie
  
17.3.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej
 18.Głosowanie
  
18.1.Przemoc wobec kobiet w Indiach (głosowanie)
  
18.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (głosowanie)
  
18.3.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 20.Składanie dokumentów
 21.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (201 kb) Lista obecności (58 kb)    Wyniki głosowań imiennych (699 kb) 
 
Protokół (220 kb) Lista obecności (48 kb) Wyniki głosowania (289 kb) Wyniki głosowań imiennych (371 kb) 
 
Protokół (256 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (476 kb) Wyniki głosowań imiennych (841 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności