Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.Modernizácia štátnej pomoci (predložené návrhy uznesení)
 5.Pravidlo jednej príručnej batožiny, ktorého uplatňovanie vyžadujú niektoré letecké spoločnosti (rozprava)
 6.Nariadenie o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (rozprava)
 7.Súčasný stav obchodných vzťahov EÚ – Mercosur (rozprava)
 8.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Vyhlásenie Predsedníctva
 11.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní (článok 70a rokovacieho poriadku)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Irak (hlasovanie)
  
12.2.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom *** (hlasovanie)
  
12.3.Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (hlasovanie)
  
12.4.Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a ES *** (hlasovanie)
  
12.5.Modernizácia štátnej pomoci (hlasovanie)
  
12.6.Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši (hlasovanie)
  
12.7.Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia (hlasovanie)
  
12.8.Nariadenie o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (hlasovanie)
  
12.9.Súčasný stav obchodných vzťahov EÚ – Mercosur (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Pozícia Rady v prvom čítaní
 17.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
17.1.Násilie na ženách v Indii
  
17.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne
  
17.3.Situácia v Stredoafrickej republike
 18.Hlasovanie
  
18.1.Násilie na ženách v Indii (hlasovanie)
  
18.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne (hlasovanie)
  
18.3.Situácia v Stredoafrickej republike (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Predloženie dokumentov
 21.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (202 kb) Prezenčná listina (58 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (699 kb) 
 
Zápisnica (219 kb) Prezenčná listina (48 kb) Výsledky hlasovania (277 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (384 kb) 
 
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (478 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (905 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia