Index 
Jegyzőkönyv
PDF 248kWORD 223k
2013. január 17., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 4.Az állami támogatások korszerűsítése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Az egyes légitársaságok által bevezetett "egyetlen kézipoggyász" szabály (vita)
 6.A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet (vita)
 7.Az EU-Mercosur kerskedelmi kapcsolatok állása (vita)
 8.Kérelem képviselői mentelmi jog felfüggesztésére
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.Az elnök nyilatkozata
 11.Határozathozatal intézményközi tárgyalások megnyitásáról (az eljárási szabályzat 70a. cikke)
 12.Szavazások órája
  
12.1.Irak (szavazás)
  
12.2.Az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** (szavazás)
  
12.3.Az Európai Közösség és a kelet- és dél-afrikai államok között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás végrehajtása a Zimbabwében kialakult jelenlegi helyzet fényében (szavazás)
  
12.4.A kelet- és dél-afrikai államok, valamint az EK közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás *** (szavazás)
  
12.5.Az állami támogatások korszerűsítése (szavazás)
  
12.6.A közelmúltban bekövetkezett bangladesi textilgyári tüzek áldozatai (szavazás)
  
12.7.Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának egy tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozásával kapcsolatos ajánlásai (szavazás)
  
12.8.A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet (szavazás)
  
12.9.Az EU-Mercosur kerskedelmi kapcsolatok állása (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 17.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
17.1.A nők elleni erőszak Indiában
  
17.2.A bahreini emberi jogi helyzet
  
17.3.A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet
 18.Szavazások órája
  
18.1.A nők elleni erőszak Indiában (szavazás)
  
18.2.A bahreini emberi jogi helyzet (szavazás)
  
18.3.A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.Dokumentumok benyújtása
 21.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 22.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 23.A következő ülések időpontjai
 24.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről(az eljárási szabályzat 42. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. január 10-i határozatának megfelelően)

FEMM bizottság

- A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (2013/2004(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről(az eljárási szabályzat 48. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2012. december 11-i határozatának megfelelően)

EMPL bizottság

- A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i, 2000/78/EK tanácsi irányelv alkalmazása és végrehajtása (2012/2324(INI))

(Az Elnökök Értekezlete 2013. január 10-i határozatának megfelelően)

CULT bizottság

- A kihalás által fenyegetett európai nyelvek és az Európai Unión belüli nyelvi sokszínűség (2013/2007(INI))

FEMM bizottság

- A nők EU-n belüli oktatási és foglalkozási mobilitása (2013/2009(INI))
(vélemény: REGI, EMPL)

ITRE bizottság

- Európa újraiparosítása a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében (COM(2012)05822013/2006(INI))
(vélemény: FEMM, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- A belső energiapiac működőképessé tétele (COM(2012)06632013/2005(INI))
(vélemény: AFET, ENVI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

REGI bizottság

- Az EU kohéziós politikájáról szóló 7. bizottsági helyzetjelentés (COM(2011)07762013/2008(INI))
(vélemény: ENVI, EMPL, ITRE)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 51. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. január 10-i határozatának megfelelően)

- A nemek közötti egyensúly a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
bizottságok: JURI, FEMM
(vélemény: EMPL, ECON, IMCO)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. január 10-i határozatának megfelelően)

ENVI bizottság

- Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
(vélemény: IMCO, TRAN, ITRE)
Társbizottságok ENVI, ITRE

- Az új személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
(vélemény: IMCO, TRAN, ITRE)
Társbizottságok ENVI, ITRE

FEMM bizottság

- A nők EU-n belüli oktatási és foglalkozási mobilitása (2013/2009(INI))
(vélemény: REGI)
Társbizottságok FEMM, EMPL

Bizottságok felkérésének módosításai

DEVE bizottság

- Ajánlás az EKSZ és a Tanács számára az EKSZ szervezetének és működésének 2013. évi felülvizsgálatáról (2012/2253(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: DEVE, ENVI, BUDG, CONT

- Ajánlás a Tanács számára az ENSZ által elfogadott „védelmi felelősség” (R2P) elvéről (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: DEVE

- Mezőgazdasági és halászati statisztikák (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))
utalva illetékes: AGRI
vélemény: PECH

AFET bizottság

- A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban (2012/2255(INI))
utalva illetékes: FEMM
vélemény: AFET

Bizottságok felkérésének módosításai

JURI bizottság

- Javaslat az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0084- 2012/0035 (COD))

utalva illetékes: ENVI

vélemény: EMPL, ITRE, IMCO, JURI, JURI (37. cikk (2) bek.)

- Javaslat a bulgáriai, litvániai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról szóló tanácsi rendeletre (COM(2011)0783 - 2011/0363 NLE)

utalva illetékes: ITRE

vélemény: BUDG, JURI (37. cikk (2) bek.)


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2012)0787 - 2012/2744(RPS) - határidő: 07/05/2013)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, bifenazát, kaptán, fluazinam, fluopikolid, folpet, krezoxim-metil, pentiopirád, prokinazid, piridát és tembotrion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D024727/02 - 2013/2517(RPS) - határidő: 12/03/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D025198/01 - 2013/2518(RPS) - határidő: 15/04/2013)
utalva illetékes: ENVI.


4. Az állami támogatások korszerűsítése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000213/2012), felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az állami támogatások szabályozásának korszerűsítése (B7-0102/2013)

A vita időpontja: 2013. január 15. (2013.1.15-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sharon Bowles, a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében, az állami támogatások szabályozásának korszerűsítéséről (2012/2920 (RSP)) (B7-0024/2013).

Szavazás: 2013.1.17-i jegyzőkönyv, 12.5. pont .


5. Az egyes légitársaságok által bevezetett "egyetlen kézipoggyász" szabály (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000220/2012), felteszi: Brian Simpson, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az egyes légitársaságok által bevezetett "egyetlen kézipoggyász" szabály (B7-0103/2013)

Brian Simpson kifejti a kérdést.

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Georges Bach, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Dantin, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Keith Taylor és Ádám Kósa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Erik Bánki, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Olga Sehnalová, María Irigoyen Pérez, Wolf Klinz, Phil Bennion, Gesine Meissner, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Karel De Gucht.

A vitát berekesztik.


6. A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000217/2012) felteszi: Vital Moreira és Cristiana Muscardini, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet (B7-0552/2012)

Vital Moreira és Cristiana Muscardini kifejti a kérdést.

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianluca Susta, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Christofer Fjellner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bernd Lange, Toine Manders, William (The Earl of) Dartmouth, Franck Proust, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Patrizia Toia, Cristiana Muscardini és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elisabeth Köstinger, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, João Ferreira, Claudio Morganti és Antonio Cancian.

Felszólal: Karel De Gucht.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa és Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianluca Susta, Vital Moreira és Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről („made in”) (2012/2923(RSP)) (B7-0013/2013);

- Robert Sturdy és Cristiana Muscardini, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a származási ország megjelölésére vonatkozó („made in”) szabályról (2012/2923(RSP)) (B7-0014/2013);

- Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a származási ország megjelölésének („made in”) szabályáról (2012/2923(RSP)) (B7-0015/2013);

- Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről („made in”) (2012/2923(RSP)) (B7-0016/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.1.17-i jegyzőkönyv, 12.8. pont .


7. Az EU-Mercosur kerskedelmi kapcsolatok állása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000218/2012) felteszi: Vital Moreira, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Mercosurral folytatott kereskedelmi tárgyalások jelenlegi állása (B7-0553/2012)

Vital Moreira kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianluca Susta, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Metin Kazak, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Oldřich Vlasák, Jaroslav Paška, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jean-Pierre Audy, Luis Yáñez-Barnuevo García, Liam Aylward, James Nicholson, Charalampos Angourakis, Elisabeth Köstinger, George Sabin Cutaş, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alexander Mirsky, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Pablo Zalba Bidegain, Giovanni La Via, Michel Dantin, Béla Glattfelder és Esther Herranz García.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria do Céu Patrão Neves, Luís Paulo Alves és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Karel De Gucht.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi kapcsolatok helyzetéről (2012/2924(RSP)) (B7-0008/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle és Jean-Pierre Audy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Robert Sturdy, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az EU és a Mercosur közötti tárgyalásokról (2012/2924(RSP)) (B7-0009/2013);

- Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange és Luis Yáñez-Barnuevo García, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi tárgyalásokról (2012/2924(RSP)) (B7-0017/2013);

- Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi tárgyalásokról (2012/2924(RSP)) (B7-0018/2013);

- José Bové, Catherine Grèze, Martin Häusling, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Ana Miranda és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi tárgyalásokról (2012/2924(RSP)) (B7-0019/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.1.17-i jegyzőkönyv, 12.9. pont .


8. Kérelem képviselői mentelmi jog felfüggesztésére

Az illetékes német hatóságok eljuttattak egy kérelmet az elnökhöz, amelyben kérik, hogy az Európai Parlament függessze fel Jürgen Creutzmann képviselői mentelmi jogát a frankenthali ügyészség által ellene kezdeményezett eljárás kapcsán.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi kinevezéseket:

LIBE bizottság: Francesca Barracciu

A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság: Francesca Barracciu

A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Francesca Barracciu.

(Az ülést 11.40-kor felfüggesztik, majd 12.00-kor folytatják)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

10. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a dél-algériai helyzetről. Elítéli a túszejtést és a brit állampolgár meggyilkolását. Őszinte együttérzéséről biztosítja az áldozat családját, és szolidaritását fejezi ki a túszok hozzátartozóinak. Az elnök a konfliktus békés rendezését szorgalmazza.


11. Határozathozatal intézményközi tárgyalások megnyitásáról (az eljárási szabályzat 70a. cikke)

2013. január 14-én az alábbi határozati javaslatokat jelentették be (2013.1.14-i jegyzőkönyv, 8. pont ):

- Határozatra irányuló javaslat a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD)2013/2503(RSP)) (B7-0001/2013) (P7_TA(2013)0019)

- Határozatra irányuló javaslat a menekültügyi és migrációs alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)2013/2504(RSP)) (B7-0002/2013) (P7_TA(2013)0020)

- Határozatra irányuló javaslat a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)2013/2505(RSP)) (B7-0003/2013) (P7_TA(2013)0021)

Mivel negyvennyolc órán belül sem valamely képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem kérte, hogy e javaslatról vita és szavazás útján döntsenek, a javaslatok az eljárási szabályzat 70a. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadottnak tekintendők.


12. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


12.1. Irak (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0006/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0022)


12.2. Az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről Európai Unió és tagállamai, másrészről Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Mario Mauro (A7-0411/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0023)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.3. Az Európai Közösség és a kelet- és dél-afrikai államok között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás végrehajtása a Zimbabwében kialakult jelenlegi helyzet fényében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0025/2013, B7-0026/2013 és B7-0027/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B7-0025/2013

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B7-0026/2013

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B7-0027/2013

Elfogadva (P7_TA(2013)0024)


12.4. A kelet- és dél-afrikai államok, valamint az EK közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0025)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.5. Az állami támogatások korszerűsítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B7-0024/2013

A vitára 2013. január 15-én kerül sor (a 2013. január 15-i jegyzőkönyv 18. pontja)

Az állásfoglalási indítványt 2013. január 17-én jelentik be (a 2013. január 17-i jegyzőkönyv 4. pontja).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0026)


12.6. A közelmúltban bekövetkezett bangladesi textilgyári tüzek áldozatai (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 és B7-0022/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0004/2013

(amely a B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 és B7-0022/2013 indítványok helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck és Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0027)


12.7. Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának egy tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozásával kapcsolatos ajánlásai (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0011/2013, B7-0012/2013, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012 és B7-0539/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0534/2012

(amely a B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013 és B7-0012/2013 indítványok helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Marietta Giannakou, Mario Mauro és Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes és Raimon Obiols, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Ivo Vajgl, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Tarja Cronberg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0028)


12.8. A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 és B7-0016/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0013/2013

(amely a B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 és B7-0016/2013 indítványok helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Maria Badia i Cutchet és Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez és Metin Kazak, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Cristiana Muscardini, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0029)


12.9. Az EU-Mercosur kerskedelmi kapcsolatok állása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013 és B7-0019/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0008/2013

(amely a B7-0008/2013, B7-0009/2013 és B7-0017/2013 indítványok helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle és Jean-Pierre Audy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange és Luis Yáñez-Barnuevo García, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marielle de Sarnez és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Robert Sturdy, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0030)

(A B7-0018/2013 és B7-0019/2013 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Irak – B7-0006/2013
Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki és Iva Zanicchi

Mario Mauro -Ajánlás - A7-0411/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei és Elena Băsescu

Az Európai Közösség és a kelet- és dél-afrikai államok között létrejött ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás végrehajtása a Zimbabwében kialakult jelenlegi helyzet fényében - B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013
Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan és Elena Băsescu

Daniel Caspary -jelentés - A7-0431/2012
Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock és Bernd Posselt

Az állami támogatások korszerűsítése - B7-0024/2013
Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan és Elena Băsescu

A közelmúltban bekövetkezett bangladesi textilgyári tüzek áldozatai - RC-B7-0004/2013
Nirj Deva, Jo Leinen, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei és Elena Băsescu

Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának egy tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet létrehozásával kapcsolatos ajánlásai - RC-B7-0534/2012
Jo Leinen, Mitro Repo és Monica Luisa Macovei

A harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet - RC-B7-0013/2013
Andrea Zanoni, Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Mitro Repo és Elena Băsescu

Az EU-Mercosur kerskedelmi kapcsolatok állása - RC-B7-0008/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Petru Constantin Luhan, Daniel Hannan és Elena Băsescu


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.20-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Mario Mauro jelzi, hogy szavazóállomása 2013. január 16-án, az A7-0395/2012, A7-0342/2012, A7-0437/2012 és A7-0402/2012 jelentésekről, valamint a B7-0007/2013 állásfoglalásra irányuló indítványról szóló szavazások idején nem működött.


16. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD))
utalva illetékes: INTA

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő holnaptól, vagyis 2013. január 18-tól számítandó.


17. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2013.1.15-i jegyzőkönyv, 4. pont .)


17.1. A nők elleni erőszak Indiában

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0028/2013, B7-0033/2012, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 és B7-0037/2013

Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Elisabeth Jeggle, Kristiina Ojuland, Charles Tannock és Jo Leinen előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Maria Badia i Cutchet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari és Bernd Posselt, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sari Essayah, Corina Creţu, Raül Romeva i Rueda, Ryszard Czarnecki, aki válaszol a következő három képviselő kékkártyás kérdéseire is: Kristiina Ojuland, Filip Kaczmarek és Charles Tannock, Jaroslav Paška, Filip Kaczmarek és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Šťastný, Zita Gurmai, Anna Rosbach, Eija-Riitta Korhola és Evgeni Kirilov.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.1.17-i jegyzőkönyv, 18.1. pont .


17.2. A bahreini emberi jogi helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 és B7-0042/2013

Carl Schlyter, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland és Mitro Repo előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zita Gurmai, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Krzysztof Lisek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bogusław Sonik, és Petri Sarvamaa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Elena Băsescu.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.1.17-i jegyzőkönyv, 18.2. pont .


17.3. A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 és B7-0045/2013

Judith Sargentini, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland és Liisa Jaakonsaari előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Corina Creţu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Danuta Jazłowiecka és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.1.17-i jegyzőkönyv, 18.3. pont .


18. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


18.1. A nők elleni erőszak Indiában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2012, B7-0036/2013 és B7-0037/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0028/2013

(amely a B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 és B7-0037/2013 indítványok helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi, Daciana Octavia Sârbu és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Antonyia Parvanova és Sarah Ludford a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Marina Yannakoudakis és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Willy Meyer, Kartika Tamara Liotard és Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Jaroslav Paška.

Elfogadva (P7_TA(2013)0031)


18.2. A bahreini emberi jogi helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 és B7-0042/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0029/2013

(amely a B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 és B7-0042/2013 indítványok helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica és Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Jaroslav Paška.

Elfogadva (P7_TA(2013)0032)

Felszólalás

Laima Liucija Andrikienė, aki szóbeli módosítást javasol a 10. ponthoz – a módosítást elfogadják.


18.3. A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2012, B7-0044/2013 és B7-0045/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B7-0031/2013

(amely a B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 és B7-0045/2013 indítványok helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Martin Kastler, Joachim Zeller, Petri Sarvamaa és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser és Ricardo Cortés Lastra, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Jean-Jacob Bicep, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock és Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Jaroslav Paška.

Elfogadva (P7_TA(2013)0033)


19. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


20. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a 2009/935/IB határozat mellékletének az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanács határozatra (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- 22/2012. sz. különjelentés (2011. évi mentesítés)– Az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekültügyi Alap eredményesen járul-e hozzá a harmadik országok állampolgárainak integrációjához? (N7-0136/2012 - C7-0416/2012 - 2012/2327(DEC))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, AFET, BUDG, LIBE

- Javaslat a polgári légiközlekedési események jelentéséről, a 996/2010/EU rendelet módosításáról és a 2003/42/EK irányelv, a 1321/2007/EK bizottsági rendelet és a 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN


21. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

334

0033/2012

Mario Borghezio

16

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

165

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

173

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

123

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

260

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

60


22. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


23. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2013. február 4-től 2013. február 7-ig.


24. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat