Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. vasario 4 d. - Strasbūras

3. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Belgijos valdžios institucijos pranešė Europos Parlamentui apie Mark Demesmaeker, kuris pakeis Frieda Brepoels, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2013 m. vasario 1 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Mark Demesmaeker įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

Teisinė informacija - Privatumo politika