Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 4 februarie 2013 - Strasbourg

3. Componenţa Parlamentului

Autorităţile belgiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Mark Demesmaeker, în locul lui Frieda Brepoels, ca deputat în Parlament, cu efect de la 1 februarie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Mark Demesmaeker se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate