Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

3. Parlamentets sammansättning

De behöriga belgiska myndigheterna hade meddelat att Mark Demesmaeker utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Frieda Brepoels med verkan från och med den 1 februari 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Mark Demesmaeker fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy