Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

4. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Behöriga polska myndigheter hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Jacek Olgierd Kurski inom ramen för ett pågående förfarande inom åklagarmyndigheten i Warszawa.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy