Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. února 2013 - Štrasburk

7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše v úterý níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (00051/2012/LEX - C7-0030/2013 - 2010/0212(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (00057/2012/LEX - C7-0016/2013 - 2012/0049(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí