Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. februar 2013 - Strasbourg

7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (00051/2012/LEX - C7-0030/2013 - 2010/0212(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (00057/2012/LEX - C7-0016/2013 - 2012/0049(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik