Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

8. Писмени декларации (член 123, параграф 4 от Правилника за дейността)
Пълни стенографски протоколи

Председателят информира Парламента, че следните писмени декларации са събрали подписите на мнозинството от членовете на ЕП:

- Писмена декларация n° 0026/2012 относно uподкрепа за Плана за действие „Глобална нула” за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб (внесена от следните членове на ЕП: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Janusz Władysław Zemke)

- Писмена декларация n° 0028/2012 относно относно определянето на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата (внесена от следните членове на ЕП: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet и Keith Taylor).

Тези писмени декларации са публикувани в настоящия протокол с имената на подписалите ги лица (приложение 1 от протокола от 4.2.2013 и приложение 2 от протокола от 4.2.2013).

Изказаха се: Jarosław Leszek Wałęsa и Georgios Koumoutsakos.

Председателят припомни неотдавнашните промени във връзка с писмените декларации и обяви, че на вниманието на членовете на Парламента ще бъде представено разяснение на тези промени.

Правна информация - Политика за поверителност