Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. února 2013 - Štrasburk

8. Písemná prohlášení (čl. 123 odst. 4 jednacího řádu)
Doslovné záznamy

Předseda informoval Parlament, že tato písemná prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

- písemné prohlášení č. 0026/2012 o podpoře akčního plánu „globální nula“ na postupné a ověřované odstraňování všech jaderných zbraní ve světě (předloženo těmito poslanci: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Janusz Władysław Zemke),

- písemné prohlášení č. 0028/2012 o vyhlášení Evropského dne proti šikaně a násilí ve školách (předloženo těmito poslanci: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet a Keith Taylor).

Tato písemná prohlášení jsou zveřejněna v zápisu spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 4.2.2013 a příloha 2 zápisu ze dne 4.2.2013).

Vystoupili: Jarosław Leszek Wałęsa a Georgios Koumoutsakos.

Předseda připomněl nedávné změny týkající se písemných prohlášení a uvedl, že poslanci obdrží informační dokument, ve kterém budou tyto změny vysvětleny.

Právní upozornění - Ochrana soukromí