Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. februar 2013 - Strasbourg

8. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 123, punkt 4)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden meddelte Parlamentet, at følgende skriftlige erklæringer var blevet underskrevet af et flertal af medlemmerne:

- Skriftlig erklæring nr. 0026/2012 om støtte til Global Zero-initiativets handlingsplan for gradvis og dokumenteret afskaffelse af alle verdens kernevåben (stillet af: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris og Janusz Władysław Zemke)

- Skriftlig erklæring nr. 0028/2012 om indførelse af en europæisk dag mod mobning og vold i skoler (stillet af: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet og Keith Taylor).

Disse skriftlige erklæringer offentliggøres i denne protokol med underskrivernes navne (Bilag 1 i protokollen af 4.2.2013 og Bilag 2 i protokollen af 4.2.2013).

Talere: Jarosław Leszek Wałęsa og Georgios Koumoutsakos.

Formanden mindede om de nylige ændringer vedrørende de skriftlige erklæringer og meddelte, at der ville blive offentliggjort et oplysningsdokument med forklaringer på disse ændringer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik